Sắp đến kỳ thi học kỳ rồi nhưng thấy lực học cả nhóm yếu qua nên 1 cô gái nảy ra ý tưởng thuê gia sư về học, nhà nghèo mà thuê gia sư thì cũng hơn chát mà trong nhóm chị của một bé gái học cực giỏi nhưng bà chị lại mắc bệnh dâm dục, hốm au đứa em mới đặt vấn đề với chị nên bà chị hỏi lại ” có nam sinh không” mới dạy, thấy bảo có 2 em đẹp trai lắm thì chị mới sáng mắt lên quyết định bắt đầu dậy từ ngày mai luôn, và thế là ngay buổi học đầu tiên, chị đã dụ dũ 2 em trai vẫn còn ngây thơ bước vào đời.