Vào lúc nửa đêm chồng đang nằm ngủ thì con vợ cứ lục đục dở mình liên tục, thì ra là nó đang nóng trong người, mới đêm qua trả bài 2 phát mà đêm nay lại đòi, thấy thế tôi liền xách cái máy quay mới mua ra và đè em nó ra giường âu yếm, vừa tắm rửa xong nên cái bím thơm tho tôi lao sầm vào vét máng, úp mặt vào con sông quê rồi húp làm con vợ yêu không khỏi sung sứng, người cứ quần quoại nằm thưởng thức.