CHỉ có 2 thằng bạn thân và một con vợ hiền, em này vốn dĩ chán chồng và muốn hư hỏng từ lâu nhưng chưa có cơ hôi. Hôm nay chồng say mềm, nằm trên ghế ngủ như chết lại nhận được những lời ngon ngọt từ bạn thân lâu năm nên rất dễ dàng anh bạn kia chiếm được thân xác của con vợ mà bấy lâu nay anh ta khao khát có được.