Không biết thanh niên ra đường đàm phán ở đâu mang về một em hàng mũm mĩm lồn dài đỏ hồng xem kích thích vãi trưởng, sau khi về nhà cậu ta gọi mấy thằng bạn đến đánh chén cùng, lúc đầu em ý tỏ vẻ hơn sợ sệt nhưng được các anh kỹ năng làm tình thượng thừa vuốt ve làm dịu nỗi sợ ddos và làm em thể hiện đúng bản chất của mình.