NHà vó bà mẹ kế tính dâm dục vô đồi, thằng con trai của chồng hư hỏng, ăn chơi trác táng, từ lúc bố lấy bà mẹ này đến giờ nó đã để ý đến thói dâm dục của bà ta, và trong một lần bố di công tác xa, thằng con dụ dỗ bà mẹ làm tình, ham trai lạ bà mẹ càng địt càng xung.