Ngày nay một số bé gái mới lớn tiếp cận với cuộc sống hiện đại quá sớm cùng với đó là không có sự giáo dục kỹ lưỡng của bố mẹ dẫn đến các em ấy bị một số thành phần xấu dụ dỗ, đưa vào những con đường ăn chơi lêu lổng, phá hỏng một thế hệ, các thế hệ 10x ngày nay càng ngày càng biến chất vì vậy những nhà làm phim người lớn đã chọn nội dung này để gửi một thông điệp đến những người trẻ, đó là một bé gái tuy  còn nhỏ nhưng do giao du kết bạn với đám thanh niên chơi bời nên phải đú đởn theo, bị các anh thường xuyên kích thích và dụ dỗ về nhà làm tình 1 vs 2