Bữa nọ về dưới quê chơi mới nhận ra là mình có con em họ xa đang trong hoàn cảnh khó khăn chuẩn bị khăn gói quả mướp lên thành phố học, cả họ hàng đều nhờ tôi giúp đỡ vì lần đầu lên phố sinh sống, nhìn con bé mới lớn mà hàng họ đâu vào đấy, sau đó tôi thuê cho nó 1 căn phòng ngay cạnh nhà để thỉnh thoảng rảnh rỗi còn tiện bề chăm sóc chứ. Mới lên thủ đô chưa được bao lâu mà con em thay đổi quá, nhìn ngọt lịm hơn nhiều, tôi vốn sống độc thân đã lâu nên một ngày nọ, đang trong cơn phê em gái, tôi gọi nó sang kích thích ho xem mấy tạp chí đồi trụy, thế mà nó đã kích thích lắm rồi, không bỏ qua cơ hội này và thế là chúng tôi đã….