Tắt đèn
Phóng to
6.609 views
Chú ý: Refresh lại trang hoặc chọn Server 2 nếu xảy ra lỗi!
Chịch người yêu show trực tiếp để những thằng bạn học hỏi kinh nghiệm

Một nhóm bạn chơi rất thân với nhau muốn học hỏi về tình dục xem thằng nào giúp người yêu mình lên đỉnh nhất, bọn chúng bàn nhau dẫn người yêu đến 1 căn phòng và 2 đứa làm tình, còn 1 thằng một góc đứng quan sát vừa học hỏi kinh nghiệm vừa kiểm chứng xem bạn gái nó phê hay chưa.