Bà chị họ này vỗ dĩ sống một mình đã ngoài 30 mà vẫn đưn thân nên trong người lúc nào cũng khó chịu, thiếu thốn về tình dục và ngứa lồn mọi lúc mọi nơi. Sẵn thằng em ở quê mới ra thăng, anh này đầu trọc cao to làm chị mê mẩn, chịu ấy tìm cách thu hút sự chú ý ngỏ lời muốn mời em về nahf mình chơi uống tra đàm đạo theo lối Nhật hoàng xưa. Vừa pha trà, chị ấy cứ chổng nguyên mông với ngực vào mặt thằng em làm nó cũng nuốt nước miếng và thế là….