Được nghỉ học về sớm 2 em học sinh là bạn thân của nhau rủ đến nhà đứa cùng lớp chơi thì bị anh trai bạn ấy bắt cóc vào phòng, dọa nạt bắt 2 em ấy phải đứng sát vào tường, ông anh đồi bại còn thú tính hơn khi yêu cầu đôi bạn nữ này phải hôn nhau, còn hắn ở ngoài xem lấy nguồn cảm hứng rồi bắt đầu cuộc mây mưa, điều này cũng làm cho 2 em thích thú vì ông anh kia cũng khá đẹp trai và làm tình giỏi nữa.